Chào mừng đến với website chính thức của DANASME

Thông cáo Báo chí Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng : 06/07/2018
(Dangbodanang.vn) - Sáng ngày 04-7-2018, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI khai mạc. Các đồng chí: Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.
 Hội nghị diễn ra một ngày. Buổi sáng, Hội nghị nghe đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Buổi chiều, Hội nghị thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy chế; nghe và cho ý kiến một số nội dung theo chương trình công tác.  

I- Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh các mặt còn hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đồng thời, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố. Tập trung chỉ đạo công tác rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức thành công Chương trình “Tọa đàm mùa xuân 2018”, các hội thảo khoa học về “Quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đến năm 2035”. Triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 12-11-2013 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Chỉ đạo, triển khai quyết liệt Chủ đề năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn đầu tư 2017 và các hoạt động cụ thể phát huy thành công Tuần lễ Cấp cao APEC... Nhờ đó, tình hình các mặt 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định và đạt những kết quả tích cực.

Kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,54% so cùng kỳ. Lĩnh vực dịch vụ phát triển ổn định; giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt 32.571,5 tỷ đồng, bằng 55% KH, tăng 8,27%. Dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển sôi động với nhiều hoạt động thu hút khách du lịch, đặc biệt là Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018; 6 tháng đầu năm, thành phố đã thu hút hơn 4 triệu lượt khách. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 7,81%, thu hút 12 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, tổng vốn 933,6 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao, tổng vốn 102,5 triệu USD. Sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.250 tỷ đồng, bằng 46,7% KH, tăng 3,5%. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, chặt chẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện 13.415,3 tỷ đồng, đạt 51,85% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 18.828 tỷ đồng, tăng 4,4%.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xử lý những vướng mắc, bất cập, đôn đốc tiến độ các công trình, nhóm công trình, dự án động lực, trọng điểm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Rà soát quy hoạch, tình hình triển khai các dự án ven biển, nghiên cứu đầu tư một số lối xuống biển, công viên, đường đi bộ và xe đạp dọc bãi biển; triển khai dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý và nút phía Tây cầu Rồng; kiểm tra, rà soát và cho chủ trương liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch một số công trình, dự án được dư luận quan tâm theo Thông báo số 331-TB/TU; chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình trái phép, không phép trên địa bàn.  

Thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Xuân, vui Tết; tuyên truyền, cổ động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và thành phố. Chương trình thành phố “4 an” tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị và đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, phát thanh - truyền hình tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, biên phòng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); ban hành Kế hoạch và chỉ đạo triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận. Tập trung, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI; quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn; một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc thực hiện Chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” mới đạt kết quả bước đầu và cần quyết liệt hơn. Việc triển khai các chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến một số công trình, dự án động lực, trọng điểm của thành phố còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, trái phép vẫn còn diễn ra; khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ còn nhiều khó khăn, nhất là trong điều hành, quản lý nhà nước về đất đai. Công tác cải cách hành chính có dấu hiệu chững lại; một số chỉ số quan trọng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố còn thấp. Một số loại tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng; xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, quản lý báo chí, mạng xã hội còn hạn chế, chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên tại địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế, khó khăn…

II- Hội nghị có 09 ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành địa phương về:

Phân tích về tốc độ tăng trường kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của thành phố; Tình hình thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố; Công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý lòng lề đường trên địa bàn thành phố; Tiến độ triển khai các dự án bãi đậu đỗ xe ngầm, bãi đậu đỗ xe công cộng tại khu vực trung tâm thành phố; Tình hình triển khai các dự án nhằm khắc phục một số điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn; Giải pháp xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ của các quận, huyện, phường, xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với phân cấp, phân quyền; Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài trên địa bàn; Tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ...

  IIIĐồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu kết luận Hội nghị

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao nỗ lực và kết quả của các cấp, các ngành trong 6 tháng đầu năm; và đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phân công trách nhiệm rõ ràng, bám sát và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là:

1- Chủ động rà soát tiến độ thực hiện các mục tiêu năm 2018, tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa các chỉ tiêu quan trọng, các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Chủ động chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

2- Tập trung triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị, trong đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương định hướng phát triển, các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực phát triển thành phố thời gian đến.

3- Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch, chương trình, hoạt động thực hiện Chủ đề năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tổ chức tốt chương trình gặp mặt các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn để trao đổi, hiến kế về các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai đảm bảo tiến độ hạ tầng dự án Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ Thông tin tập trung, Khu công viên phần mềm số 2, sớm triển khai quy hoạch Khu công viên phần mềm số 3 để kêu gọi thu hút đầu tư.

4- Triển khai quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai các công trình động lực, trọng điểm giai đoạn 2016-2020, định kỳ có đánh giá tiến độ thực hiện; giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai; tập trung đẩy nhanh các dự án quan trọng, chỉ đạo triển khai các dự án quan trọng, dư luận quan tâm theo Thông báo kết luận số 331-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

5- Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng, tài nguyên môi trường. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, nhất là khu vực trung tâm thành phố, khu vực có nhu cầu lớn về xây dựng công trình cao tầng; nghiên cứu, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, Quy định về xây dựng công trình cao tầng.

6- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; triển khai Đề án chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

7- Triển khai tốt các chương trình, hoạt động du lịch hè, gắn với đẩy mạnh quảng bá, khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động của hướng dẫn viên du lịch, các tour du lịch “0 đồng”, tình trạng bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo du khách, lang thang xin ăn biến tướng trên địa bàn. Triển khai nhanh các khu chợ đêm đã được phê duyệt.

8- Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang, trong đó xác định “nông dân”, “nông thôn” và “nông nghiệp” là 3 yếu tố tiên quyết, trọng tâm; khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão.

9- Tăng cường thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình “thành phố 4 an” gắn với chương trình “5 không”, “3 có” và thực hiện chủ trương xây dựng văn hoá, văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến trong kết quả thực hiện. Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Chủ động, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đảm bảo an ninh chính trị liên quan đến các dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc, Luật An ninh mạng, kiểm soát các đối tượng quá khích, gây rối để kịp thời xử lý, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng của lực lượng nòng cốt, cốt cán, vai trò của các Hội đoàn thể trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Tổ chức tốt Đại hội thể dục - thể thao thành phố lần thứ VIII và chuẩn bị lực lượng tham gia đạt thành tích cao tại Đại hội thể dục - thể thao toàn quốc. Nghiên cứu đầu tư phát triển các môn thể thao mà thành phố có thế mạnh như quần vợt, bóng chuyền, các môn thể thao bãi biển. Phối hợp tổ chức tốt Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018 (đợt 2) diễn ra tại Đà Nẵng.

10- Nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác vận động quần chúng, nắm chắc địa bàn, tình hình nhân dân, dư luận xã hội. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán. Lãnh đạo tổ chức tốt đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

11- Tổ chức nghiêm túc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, trong đó rà soát, đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết đã đề ra. Đôn đốc, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 45-KH/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, Đề án vị trí việc làm cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2018. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng.

Nhiệm vụ thời gian đến là rất nhiều và hết sức nặng nề, cần phải tập trung cao độ, khẩn trương thực hiện. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí Thành ủy viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo tăng tốc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết năm 2018 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

IV- Buổi chiều, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố họp phiên nội bộ, chia tay 04 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nghỉ hưu theo chế độ; thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Báo cáo ý tưởng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Báo cáo chuyên đề về nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn thành phố.

 

(Nguồn: Thành ủy Đà Nẵng)

GIỚI THIỆU DANASME
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Hiệp hội) được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và biểu tượng riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Đà Nẵng...xem tiếp
 
HỘI VIÊN HIỆP HỘI
 • Công ty TNHH máy bán hàng tự động Minh Lâm Viettronimex Đà Nẵng
 • Công ty TNHH Thực phẩm Minh Anh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Phương Đông Việt
 • Công ty CP giám định Thái Dương Công ty TNHH Bách Phương
 • Chi nhánh CTy TNHH Kiểm toán và tư vấn ThăngLong-TDK Công ty CP Thiên Kim
 • Công ty TNHH TM XL Giang Nam Công ty CP SQ Việt Nam
 • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Đà Nẵng Công ty CP cơ khí Hà giang Phước Tường
 • Công ty TNHH TM TH Phước Tiến Công ty TNHH Ngọc Linh
 • Công ty CP D.T.T.P Ngân hàng Eximbank, CN Đà Nẵng
 • Công ty CPĐT và phát triển nhà Đà Nẵng Công ty CP Lương Thực Đà Nẵng
 • Ngân hàng BIDV, CN Đà Nẵng Công ty CP truyền hình cáp Sông Thu
 • Công ty TNHH Hải Vân Nam Công ty Cổ phần Bình Vinh
 • Công ty TNHH CNPM Thế Giới Phẳng