Chào mừng đến với website chính thức của DANASME

Nhiều điểm mới trong chính sách phát triển nguồn nhân lực
Ngày đăng : 15/08/2017
(ĐNĐT) - Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng (ảnh) cho biết: Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC) khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 vừa được HĐND thành phố ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020). Trong đó, phát triển NNLCLC, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong ba đột phá về phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
 
Theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND, cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở lĩnh vực đặc thù như: y tế, công nghệ cao... và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu cấp thiết với thời gian làm việc ít nhất là 2 năm được xem xét tạo điều kiện đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trao đổi chuyên môn với chuyên gia nước ngoài. Ảnh: KHANG NINH
Theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND, cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở lĩnh vực đặc thù như: y tế, công nghệ cao... và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu cấp thiết với thời gian làm việc ít nhất là 2 năm được xem xét tạo điều kiện đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng trao đổi chuyên môn với chuyên gia nước ngoài. Ảnh: KHANG NINH

* Thành phố đã có chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực công từ nhiều năm nay. Vậy tại sao HĐND thành phố cần phải ban hành Nghị quyết quy định về chính sách phát triển NNLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng?

- Từ năm 1997, đứng trước tình trạng thiếu hụt nguồn lực, nhất là nguồn lực trong khu vực công, lãnh đạo thành phố đã ban hành và triển khai nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chính sách thu hút, tuyển dụng, bố trí cán bộ có trình độ cao, sinh viên khá, giỏi vào làm việc; đào tạo, phát triển nhân lực. Các chính sách này đã góp phần trẻ hóa, bổ sung nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận nhanh những kiến thức khoa học công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến; nhiều cán bộ có trình độ, năng lực, đảm đương những trọng trách quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách phát triển NNLCLC còn hạn chế; chưa có sự thống nhất giữa thu hút, đào tạo và đãi ngộ. Công tác dự báo, điều tra, khảo sát còn hạn chế, chưa chính xác dẫn đến việc thu hút và đào tạo các ngành nghề chưa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội. Việc quản lý đối tượng thu hút và đào tạo khi tiếp nhận và bố trí công tác tuy có quan tâm nhưng chưa sâu sát, chặt chẽ.

Từ những vấn đề bất cập nêu trên, ngày 11-12-2014, tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-HĐND tạm dừng việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực; từ năm 2014, UBND thành phố ban hành nhiều văn bản không tiến hành tuyển chọn học sinh tham gia Đề án bậc đại học. Thực hiện Kết luận số 88-KL/TU ngày 13-1-2017 của Hội nghị lần thứ bảy (Khóa XXI) về phát triển NNLCLC khu vực công, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố đánh giá hiệu quả của các đề án NNLCLC đang triển khai; đồng thời cụ thể hóa Quyết định số 13100-QĐ/TU ngày 23-4-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án Phát triển NNLCLC khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 trình HĐND thành phố thông qua trong kỳ họp thứ 4 vừa qua.

* Ông có thể giải thích những thay đổi cơ bản mang tính nguyên tắc nào trong chính sách phát triển NNLCLC của Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND khác so với chính sách trước đây?

- Việc thực hiện chính sách phát triển NNLCLC khu vực công của thành phố Đà Nẵng trong Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND đảm bảo sự đồng bộ giữa công tác bồi dưỡng với công tác thu hút và đào tạo NNLCLC dựa trên nguyên tắc kết hợp các hoạt động phát triển NNLCLC. Cụ thể, ưu tiên việc nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thông qua bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao trong và ngoài nước và đào tạo sau đại học tại nước ngoài.

Khi có nhu cầu bổ sung nhân lực chất lượng cao, việc tiến hành được áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: thực hiện chính sách thu hút nhân lực; tuyển chọn người đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học để tiếp tục đào tạo; cử người đi đào tạo đại học.

Ngoài ra, để công tác phát triển nhân lực chất lượng cao phát huy hiệu quả, hằng năm, trên cơ sở tổng hợp nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, UBND thành phố xây dựng danh mục chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng và thu hút của năm kế tiếp, trình Thường trực Thành ủy cho ý kiến và trình Thường trực HĐND thông qua trước khi triển khai thực hiện. Riêng việc thu hút làm việc dài hạn lần này phải gắn với vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao.

Theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND, cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở lĩnh vực đặc thù như: y tế, công nghệ cao... và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu cấp thiết với thời gian làm việc ít nhất là 2 năm được xem xét tạo điều kiện đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Trong ảnh: Lập trình viên làm việc tại Công viên phần mềm Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Tuấn
Theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND, cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở lĩnh vực đặc thù như: y tế, công nghệ cao... và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu cấp thiết với thời gian làm việc ít nhất là 2 năm được xem xét tạo điều kiện đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Trong ảnh: Lập trình viên làm việc tại Công viên phần mềm Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Tuấn

* Thưa ông, những điểm mới về chính sách thu hút NNLCLC và chính sách đào tạo NNLCLC theo nghị quyết của HĐND thành phố lần này có gì khác trước? Có nội dung nào khắc phục những hạn chế trong chính sách trước đây?

- Về chính sách bồi dưỡng ngắn: thành phố triển khai tổ chức khóa bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao, trong đó chủ yếu mời các chuyên gia quốc tế đến giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu và chia sẻ kinh nghiệm cho CBCCVC giải quyết các vấn đề đang đặt ra của thành phố. Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND đã đưa ra quy định về bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao, tạo hành lang pháp lý để các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm căn cứ thực hiện và giúp các đối tượng tham gia nắm được trách nhiệm quyền lợi khi tham gia bồi dưỡng ngắn hạn chất lượng cao.

Về chính sách thu hút, trước đây, theo quy định về chính sách thu hút (Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18-6-2010 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng), thành phố mới chỉ thực hiện việc thu hút nhân lực đến làm việc dài hạn và chưa có cơ sở thực hiện trong trường hợp cần thu hút chuyên gia đến làm việc ngắn hạn. Nghị quyết lần này đã bổ sung thu hút đối tượng chuyên gia có uy tín đến làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Đà Nẵng nhằm tạo cơ chế cho các cơ quan, đơn vị chủ động trong việc đăng ký tiếp nhận đối tượng thu hút làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian phục vụ các chương trình, dự án nghiên cứu cụ thể của thành phố.

Về chính sách đào tạo, đối tượng đào tạo sau đại học tại nước ngoài đối với CBCCVC đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố được quy định chặt chẽ hơn, đáp ứng các điều kiện được cử đi học sau đại học theo quy định của Nhà nước và phải nằm trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia của cơ quan, đơn vị.

* Chế độ đãi ngộ theo Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND có gì ưu đãi hơn trước, thưa ông?

- Đối với các đối tượng thu hút và học viên đào tạo: việc thực hiện chính sách ưu đãi hiện nay còn nhiều dàn trải và thiếu đồng bộ, thường mới tập trung ưu đãi ở khâu thu hút hoặc cấp học bổng đào tạo mà chưa thật sự chú trọng vào “đãi ngộ, giữ chân” các đối tượng này.

Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND đã đưa ra một số ưu đãi khi về công tác cho thành phố, cụ thể: được ưu tiên xem xét việc tuyển dụng công chức hoặc tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước và của thành phố Đà Nẵng. Đối với trường hợp khó khăn và thật sự có nhu cầu về nhà ở thì được xem xét cho thuê nhà chung cư của thành phố hoặc hỗ trợ vay vốn ưu đãi trong thời hạn từ 10 - 15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước và UBND thành phố.

Đối với đối tượng thu hút về làm việc lâu dài: trước đây, mức hỗ trợ 1 lần đối với nhóm đối tượng này được áp dụng chung dựa trên bằng cấp, trình độ đào tạo. Trong Nghị quyết lần này, mức hỗ trợ được quy định phù hợp với từng nhóm đối tượng và theo từng trình độ đào tạo, cơ sở đào tạo.

Đối với đối tượng thu hút là chuyên gia về làm việc bán thời gian hoặc ngắn hạn: Chế độ ưu đãi được quy định linh hoạt tùy theo lĩnh vực công việc để thỏa thuận mức hợp đồng thuê chuyên gia (bao gồm lương, nhà ở, đi lại…); được thể hiện thông qua hợp đồng thuê khoán chuyên gia.

Đối với học viên đang học năm cuối đại học hoặc sau đại học được tuyển chọn để tiếp tục đào tạo: theo quy định tại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 10-9-2011 về việc ban hành quy định đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển NNLCLC thành phố Đà Nẵng, học viên sau khi được tuyển chọn sẽ được cấp kinh phí để hoàn thành chương trình đào tạo và được hỗ trợ thêm khoản kinh phí chênh lệch để đạt tới 50% tổng kinh phí toàn khóa học. Tuy nhiên, trên thực tế, việc này gặp khó khăn do học viên có thể đã làm mất hóa đơn chứng từ của các năm học trước. Trong Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND, học viên thuộc nhóm đối tượng này sẽ được hưởng kinh phí đào tạo năm cuối và hưởng chính sách cấp hỗ trợ một lần kinh phí như học viên thu hút. Điều này giúp bảo đảm quyền lợi của học viên về mức hỗ trợ kinh phí và các chính sách, quyền lợi về nhà ở, cơ hội thi tuyển CCVC... như các đối tượng khác để yên tâm công tác.

Nhằm tạo cho người tham gia đào tạo có động lực tìm học bổng cũng như nỗ lực học tập xuất sắc và giúp thành phố tiết kiệm được ngân sách, Nghị quyết đã đưa ra quy định các chính sách hỗ trợ lại một phần kinh phí. Cụ thể: Nếu người được cử đi học nhận được học bổng toàn phần của cơ sở đào tạo hoặc của tổ chức hợp pháp khác thì được xem xét hỗ trợ lại 40% mức sinh hoạt phí được cấp trong thời gian học tập theo quy định hiện hành. Trong thời gian học, nếu người được cử đi học được cấp học bổng miễn, giảm học phí thì được xem xét hỗ trợ lại 50% giá trị học bổng.

* Cảm ơn ông!

Hỗ trợ kinh phí 80-280 lần mức lương cơ sở

Chính sách đối với đối tượng thu hút đến làm việc lâu dài tại Đà Nẵng theo NQ 107/2017/NQ-HĐND như sau:

Hỗ trợ về kinh phí: Đào tạo tại các cơ sở đào tạo uy tín trong nước: Trình độ đại học: 80 lần mức lương cơ sở; trình độ thạc sĩ: 120 lần mức lương cơ sở; trình độ tiến sĩ: 200 lần mức lương cơ sở. Đào tạo tại các cơ sở trong danh sách từ 201 - 400 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới: trình độ đại học: 130 lần mức lương cơ sở; trình độ thạc sĩ: 180 lần mức lương cơ sở; trình độ tiến sĩ: 230 lần mức lương cơ sở. Đào tạo tại các cơ sở trong danh sách từ 200 cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới: Trình độ đại học: 180 lần mức lương cơ sở; trình độ thạc sĩ: 230 lần mức lương cơ sở; trình độ tiến sĩ: 280 lần mức lương cơ sở.

Đối với một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút thì ngoài khoản hỗ trợ nêu trên, thành phố sẽ hỗ trợ thêm kinh phí nhưng không quá 200 lần mức lương cơ sở. Đối tượng thu hút được ưu tiên tuyển dụng vào biên chế theo quy định của Nhà nước. Trường hợp thực sự có nhu cầu về nhà ở được bố trí thuê căn hộ chung cư hoặc vay vốn ưu đãi từ 10-15 năm để mua nhà ở xã hội.

Đối với đối tượng thu hút là chuyên gia về làm việc bán thời gian hoặc ngắn hạn: Chế độ ưu đãi được quy định linh hoạt tùy theo lĩnh vực công việc để thỏa thuận mức hợp đồng thuê chuyên gia (bao gồm lương, nhà ở, đi lại…); được thể hiện thông qua hợp đồng thuê khoán chuyên gia.

SƠN TRUNG thực hiện

GIỚI THIỆU DANASME
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Hiệp hội) được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và biểu tượng riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Đà Nẵng...xem tiếp
 
HỘI VIÊN HIỆP HỘI
 • Công ty TNHH máy bán hàng tự động Minh Lâm Viettronimex Đà Nẵng
 • Công ty TNHH Thực phẩm Minh Anh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Phương Đông Việt
 • Công ty CP giám định Thái Dương Công ty TNHH Bách Phương
 • Chi nhánh CTy TNHH Kiểm toán và tư vấn ThăngLong-TDK Công ty CP Thiên Kim
 • Công ty TNHH TM XL Giang Nam Công ty CP SQ Việt Nam
 • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Đà Nẵng Công ty CP cơ khí Hà giang Phước Tường
 • Công ty TNHH TM TH Phước Tiến Công ty TNHH Ngọc Linh
 • Công ty CP D.T.T.P Ngân hàng Eximbank, CN Đà Nẵng
 • Công ty CPĐT và phát triển nhà Đà Nẵng Công ty CP Lương Thực Đà Nẵng
 • Ngân hàng BIDV, CN Đà Nẵng Công ty CP truyền hình cáp Sông Thu
 • Công ty TNHH Hải Vân Nam Công ty Cổ phần Bình Vinh
 • Công ty TNHH CNPM Thế Giới Phẳng