Chào mừng đến với website chính thức của DANASME

Nghị quyết Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng : 27/07/2017
(ĐNĐT) - Ngày 7-7-2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh ký ban hành Nghị quyết số 113/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 được thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa IX. Nội dung quyết nghị như sau:
 Kết quả hình ảnh cho Nghị quyết Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

HĐND thành phố thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017, các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND thành phố, của các cơ quan liên quan và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND thành phố. Theo đó, nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Năm 2017 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Chương trình “Thành phố 4 an”, đồng thời là năm diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng. Với sự chỉ đạo tập trung của Thành ủy, điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND thành phố, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh năm 2010) ước tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2016 (kế hoạch tăng 9-10%) và tăng trưởng cao trên các lĩnh vực: thương mại - dịch vụ, nông nghiệp, v.v... Thu hút đầu tư trong, ngoài nước có chuyển biến tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ. Thu ngân sách đạt khá so với dự toán. Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi; tổ chức thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2017, Đại hội Du lịch golf châu Á 2017; công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng được chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt; Chương trình “Thành phố 4 an” được triển khai tích cực gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “Năm văn hóa, văn minh đô thị” và đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”. Thực hiện tốt chương trình xây dựng, sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách gắn với kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu tăng trưởng thấp so với cùng kỳ như: doanh thu vận tải, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản; thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng; hiệu quả hoạt động của các tuyến xe buýt trợ giá chưa cao; công tác quản lý trật tự xây dựng tuy được tăng cường song vẫn còn xảy ra nhiều sai phạm; dịch bệnh sốt xuất huyết tăng v.v... Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng ngành, địa phương, của người đứng đầu có lúc có nơi còn khá mờ nhạt, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm ma túy.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Các cấp, các ngành cần phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế và triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; bám sát tiến độ, triển khai có chất lượng các công trình, nhóm công trình trọng điểm năm 2017; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01-11-2016 của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

2. Về lĩnh vực kinh tế

a) Về phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ

Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Có giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch đường sông. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên du lịch.

 Chủ động và linh hoạt trong điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường; có kế hoạch đảm bảo dự trữ hàng hóa thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng khi gặp thiên tai. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống đầu cơ nâng giá, trốn thuế.

Nâng cao hiệu quả các tuyến xe buýt trợ giá. Nghiên cứu giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm đảm bảo hoạt động có hiệu quả các tuyến BRT khi đưa vào vận hành tại thành phố.

Rà soát, đánh giá hoạt động đầu tư công; chuẩn bị tốt các thủ tục xây dựng cơ bản bố trí vốn theo đúng quy định; không bố trí vốn cho các dự án không đủ thủ tục; thực hiện chỉ định thầu theo đúng luật định. Tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án Khu Công viên phần mềm số 2. Ban hành bộ chỉ số mới đánh giá ICT Index tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố.

b) Về hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Thống kê toàn bộ quỹ đất dành cho sản xuất, thương mại dịch vụ ngoài khu công nghiệp; ban hành quy hoạch chi tiết để phục vụ kêu gọi đầu tư; minh bạch thủ tục liên quan đến đất đai như xác định loại đất, giá đất khởi điểm, phương thức đấu giá, đấu thầu... Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, xúc tiến đầu tư và sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng; yêu cầu nhà đầu tư dự án Khu công nghệ thông tin tập trung thanh toán đầy đủ các khoản nợ ngân sách thành phố, sớm hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Hoàn thành thủ tục thành lập các cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Hòa Nhơn và thực hiện các thủ tục mở rộng khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2).

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ. Triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; ban hành chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển sản xuất. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, phương án theo kịch bản phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017; chủ động kiểm tra các hồ chứa, đề xuất biện pháp an toàn trước mùa mưa bão. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, kiểm tra truy quét và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp.  

c) Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư trong, ngoài nước

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư. Nâng cao chất lượng trong công tác gặp gỡ, đối thoại để nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Rà soát các dự án chậm triển khai, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục giãn tiến độ dự án theo Luật Đầu tư và Luật Đất đai. Có giải pháp thu hồi các dự án không có khả năng thực hiện theo đúng quy định.

d) Về công tác quy hoạch và quản lý đô thị; xây dựng cơ bản và bảo vệ môi trường

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về kết quả công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu đề xuất Chính phủ chủ trương quy hoạch và thành lập khu kinh tế ven biển tại khu vực phía Tây Bắc thành phố.

Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác xây dựng, bố trí, quản lý và sử dụng chung cư; tập trung huy động các nguồn lực cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể, chung cư xuống cấp; triển khai thí điểm bán nhà ở xã hội đối với chung cư 11 tầng tại khu dân cư Phong Bắc; ban hành quy định cụ thể tiêu chí, đối tượng ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và quy chế xét duyệt cho thuê chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị. Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố phù hợp với quy định và thực tiễn. Rà soát công tác quản lý sử dụng đất, thực hiện quy hoạch khu vực suối Lương, rừng Nam Hải Vân. Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với khu vực bán đảo Sơn Trà.

Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải tỏa bàn giao mặt bằng để thi công các công trình đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2017, nhất là các công trình trọng điểm, công trình ảnh hưởng lớn tới đời sống dân sinh; chú trọng hoàn thành các dự án chậm tiến độ, kéo dài; khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2017.

Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư, cân đối nguồn lực đẩy nhanh xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, các công trình hoàn thiện - khớp nối hạ tầng thiết yếu, xử lý nước thải, xử lý môi trường, chống ngập úng khu dân cư. Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Trung ương (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư theo hình thức PPP, các dự án đấu thầu sử dụng đất. Chủ động, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương để triển khai các dự án theo Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và các kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư xây dựng Cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1), di dời Ga đường sắt, xây dựng Hành lang Kinh tế Đông - Tây 2, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14G, Quốc lộ 14B (giai đoạn 2), nâng cấp Cảng cá Thọ Quang, cải tạo hệ thống thu gom và các cửa xả thải ven biển, các lối đi xuống biển v.v...; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Cảng Tiên Sa (giai đoạn 2), Bệnh viện Phụ sản - Nhi giai đoạn 2.

Có giải pháp đẩy nhanh thủ tục đầu tư, khởi công mở rộng Nhà máy nước Cầu Đỏ, xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên, Nhà máy nước hồ Hòa Trung trong năm 2017, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2019 để đảm bảo nước sinh hoạt cho thành phố; hình thành các bãi đỗ xe tạm trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân kỳ đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe theo đúng quy hoạch; thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi, thông minh trong năm 2018, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh.

Tập trung thực hiện xây dựng hệ thống thu gom nước thải đường số 4 KCN Hòa Khánh, trạm xử lý nước thải KCN Hòa Khánh mở rộng, trạm xử lý nước thải KCN Liên Chiểu (mới); xử lý có kết quả tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu vực: Nhà máy thép Dana-Ý, Dana-Úc, Âu thuyền Thọ Quang, Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm, sông Phú Lộc v.v… Tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Nam giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quản lý lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Đẩy nhanh thực hiện các thủ tục và đầu tư dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra. Đồng thời, chỉ đạo các ngành rà soát chủ động có giải pháp xử lý rác khi đóng cửa bãi rác Khánh Sơn.  

đ) Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các hoạt động Năm APEC 2017. Đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình phục vụ APEC 2017. Nghiên cứu khai thác cơ hội APEC 2017 để quảng bá, phát triển thương mại, du lịch, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế của thành phố; tổ chức diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, diễn đàn “Đầu tư du lịch miền Trung tại Đà Nẵng” hướng đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

e) Về thu, chi và điều hành ngân sách Nhà nước

Phấn đấu thu ngân sách năm 2017 tăng 10% so với dự toán được giao. Tập trung thu hồi nợ đọng (kể cả tiền sử dụng đất), phấn đấu đạt chỉ tiêu về tỷ lệ nợ được Tổng cục Thuế giao; tăng cường chống thất thu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ẩm thực v.v...  Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố thuê lao động thực hiện trông giữ xe đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ tiền giữ xe cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn... khi chuyển sang cơ chế giá từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2017.

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, gắn với hiệu quả công việc; đảm bảo cân đối ngân sách địa phương với khả năng thu ngân sách, trong đó ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách, công trình thanh toán khối lượng, thanh toán các khoản nợ vay khi đến hạn; chi lương, các khoản có tính chất lượng, các chế độ, chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết khác.

3. Về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, các lĩnh vực văn hóa, xã hội

a) Về khoa học và công nghệ

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng sáng kiến đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tổ chức thành công các sự kiện “Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ năm 2017”, ngày hội ý tưởng sáng tạo và cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học. Phối hợp khảo sát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

b) Về văn hóa - thể thao

Chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII (năm 2018). Kêu gọi đầu tư dự án Công viên Văn hóa Ngũ Hành Sơn, phương án bảo tồn khu Di tích lịch sử K20. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa thành phố, Tượng đài chiến tích Gò Hà. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Thành Điện Hải. Hoàn thành công trình nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Nhà trưng bày Hoàng Sa. Triển khai Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa và thể thao giai đoạn 2016 - 2020.

c) Về giáo dục và đào tạo

Tập trung chỉ đạo công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018. Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sĩ số học sinh, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch điều tiết tuyển sinh trên địa bàn theo đúng quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư bể bơi tại các đơn vị, trường học. Hoàn thành Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Rà soát, có kế hoạch đầu tư xây dựng trường tiểu học để duy trì mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày. Chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020; thí điểm việc tiếp nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi vào các trường mẫu giáo công lập.

d) Về y tế

Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm tải cho các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các tuyến y tế quận, huyện để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; thành lập và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, chủ động khống chế các bệnh truyền nhiễm, không để xảy ra dịch lớn, nguy hiểm. Tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân.

đ) Về lao động - thương binh - xã hội

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Có việc làm cho người trong độ tuổi lao động của thành phố giai đoạn 2016-2020”, Đề án Thông tin thị trường lao động, Đề án “Phát triển giáo viên dạy nghề thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2020” và Đề án “Đào tạo lao động dịch vụ chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”. Nâng cao chất lượng hoạt động của các sàn giao dịch việc làm; giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tiếp tục hoàn thành 328 nhà của Đề án sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công năm 2017 và khảo sát, xây dựng Đề án năm 2018. Hỗ trợ 100% hộ nghèo là người có công thoát nghèo trong năm 2017, nghiên cứu nâng mức hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện Luật Trẻ em và các chương trình, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cai nghiện, giáo dục và chữa bệnh tập trung; hỗ trợ các dịch vụ an sinh xã hội cho người sau cai nghiện, chữa bệnh, hạn chế tình trạng tái nghiện, tái phạm.

4. Về công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, nhất là các công chức trực tiếp làm việc, tiếp xúc với tổ chức, công dân. Phân cấp, ủy quyền, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm cá nhân, người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm, chậm tiến độ...  Rà soát, khắc phục hạn chế trong quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành. Ban hành Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. Tăng cường củng cố, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết đơn thư. Triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu công chứng, phần mềm hộ tịch dùng chung.

5. Về quốc phòng - an ninh

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, ngăn chặn, xử lý nghiêm các nhóm tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, ma túy, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, cá độ. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông. Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông tại các địa điểm có nguy cơ ùn tắc, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

III. VỀ CÁC CAM KẾT TẠI PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, lãnh đạo UBND thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành cam kết thực hiện các công việc sau:

1. Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách

a) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cam kết thời gian hoàn thành đối với 4 dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kỳ họp thứ hai, báo cáo Thường trực HĐND thành phố trong tháng 8 tháng 2017. Có phương án di dời mộ trong dự án Quần thể khu du lịch Làng Vân, đồng thời nghiên cứu việc xây dựng lại biểu tượng tâm linh tại vị trí giải tỏa. Tiếp tục vận động các hộ dân tại nhà liền kề Nam cầu Cẩm Lệ sớm thực hiện bàn giao mặt bằng di dời vào các khu chung cư để ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.

b) Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Hòa Nhơn trong năm 2017 và triển khai xây dựng đầu năm 2018.

c) Có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn thành phố; đôn đốc triển khai thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác, thực hiện nghiêm việc ký quỹ, thực hiện nghĩa vụ tài chính; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm tra, giải quyết bồi thường thiệt hại do hoạt động của mỏ đá Hòa Phát gây ra cho các hộ dân trong khu vực; hoàn thành trong tháng 8 năm 2017. Giám sát chặt chẽ hoạt động và công nghệ khai thác vàng tại Khe Đương, huyện Hòa Vang, nghiêm cấm và xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, đảm bảo an toàn nguồn nước cung cấp cho hạ lưu thành phố.

d) Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy nước đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian đến; kịp thời khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ tại một số khu vực.

2. Lĩnh vực đô thị

a) Tổng kết công tác xây dựng, bố trí, quản lý và sử dụng chung cư, báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước ngày 30 tháng 9 năm 2017; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách và chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố, báo cáo Thường trực HĐND thành phố trong tháng 8 năm 2017. Triển khai giải pháp đầu tư xây dựng và thay thế các khu chung cư Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường, Hòa Minh.

b) Có giải pháp tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau khi cấp giấy phép xây dựng, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật các công trình xây dựng trái phép, sai phép; không công nhận quyền sở hữu tài sản, nghiên cứu thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư đối với các công trình xây dựng không đúng giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp; công khai các đơn vị vi phạm, nhất là các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công, chủ đầu tư.

c) Triển khai thực hiện dự án tuyến cống Mê Linh, đường Phan Châu Trinh đoạn từ số nhà 94 đến 112; hoàn thành các thủ tục và khởi công trong tháng 9 năm 2017.

d) Rà soát về chất lượng hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn thành phố; đối với các khu tái định cư có chất lượng cơ sở hạ tầng không đảm bảo cần làm rõ trách nhiệm của các ban quản lý, các nhà thầu có liên quan để xử lý theo quy định; hoàn thành công tác rà soát trong quý III năm 2017.

đ) Rà soát dự án đã có chủ trương đầu tư tại bán đảo Sơn Trà trên nguyên tắc hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, đảm bảo an ninh - quốc phòng và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2017.

3. Lĩnh vực Pháp chế

a) Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, đảm bảo chất lượng tín hiệu đường truyền, hình ảnh và lưu trữ hình ảnh phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị.

b) Rà soát, phân loại, theo dõi và quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện, chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn người sử dụng ma túy gây án và các hành vi nguy hiểm khác cho xã hội.

c) Nghiên cứu giải pháp yêu cầu nhà đầu tư phối hợp lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho các trường hợp mua căn hộ tại chung cư Vicoland, hoàn thành trong quý IV năm 2017.

4. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

a) Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo Chương trình “Thành phố 4 an”; tiếp tục hình thành chuỗi liên kết thực phẩm với các tỉnh, thành phố khác và nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; bổ sung phương tiện, kinh phí cho các sở, ngành để thực hiện công tác thanh, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Có giải pháp tăng cường quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, các trang mạng xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận về những vấn đề xã hội quan tâm; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách mới của thành phố để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

IV. VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

1. Thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, các ban HĐND thành phố: Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2017 về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố; Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2017 về kết quả giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2017 về kết quả giám sát chuyên đề về công tác xây dựng, bố trí, quản lý và sử dụng chung cư trên địa bàn thành phố; Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2017 về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa IX; các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội,  Ban Đô thị HĐND thành phố.

2. Thông qua các báo cáo của UBND thành phố: Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 21-6-2017 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 21-6-2017 về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 19-6-2017 về tình hình thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng và các phiên họp giải trình trong năm 2017; Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 20-6-2017 về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri; Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 21-6-2017 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 21-6-2017 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí;

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này trong 6 tháng cuối năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Chủ tịch
Nguyễn Xuân Anh

GIỚI THIỆU DANASME
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Hiệp hội) được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và biểu tượng riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Đà Nẵng...xem tiếp
 
HỘI VIÊN HIỆP HỘI
 • Công ty TNHH máy bán hàng tự động Minh Lâm Viettronimex Đà Nẵng
 • Công ty TNHH Thực phẩm Minh Anh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Phương Đông Việt
 • Công ty CP giám định Thái Dương Công ty TNHH Bách Phương
 • Chi nhánh CTy TNHH Kiểm toán và tư vấn ThăngLong-TDK Công ty CP Thiên Kim
 • Công ty TNHH TM XL Giang Nam Công ty CP SQ Việt Nam
 • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Đà Nẵng Công ty CP cơ khí Hà giang Phước Tường
 • Công ty TNHH TM TH Phước Tiến Công ty TNHH Ngọc Linh
 • Công ty CP D.T.T.P Ngân hàng Eximbank, CN Đà Nẵng
 • Công ty CPĐT và phát triển nhà Đà Nẵng Công ty CP Lương Thực Đà Nẵng
 • Ngân hàng BIDV, CN Đà Nẵng Công ty CP truyền hình cáp Sông Thu
 • Công ty TNHH Hải Vân Nam Công ty Cổ phần Bình Vinh
 • Công ty TNHH CNPM Thế Giới Phẳng