Chào mừng đến với website chính thức của DANASME

Ban Thường vụ

Sơ đồ tổ chức


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI

STT

Họ và Tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức danh

 

 

1

Phạm Bắc Bình      

TGĐ Công ty CP Bình Vinh

Chủ tịch Hiệp hội

 

2

Nguyễn Văn Lý

Nguyên GĐ Công ty CP SJC Đà Nẵng

PCT – TTK Hiệp hội

 

3

Văn Công Quang

TGĐ Công ty CP truyền hình cáp Sông Thu

PCT Hiệp hội

 

4

Đỗ Anh Tuấn

CTHĐTV Công ty TNHH TM TH Phước Tiến

PCT Hiệp hội

 

5

Nguyễn Thị Nguyệt

GĐ Công ty TNHH Hải Vân Nam

PCT Hiệp hội

 

6

Nguyễn Đức Xa

Nguyên Trưởng phòng ĐKKD Sở KH - ĐT TP.ĐN

PCT Hiệp hội

 

7

Huỳnh Văn Bắc

GĐ Công ty TNHH TM và XD Đông Tây

PCT Hiệp hội

 

8

Nguyễn Lê Minh

GĐ Công ty CP Logistics Portserco

PCT Hiệp hội

 

Trần Minh Dõng

Chủ tịch-TGĐ Viettronimex Đà Nẵng

PCT Hiệp hội

 

10

Lê Văn Minh

GĐ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, CN Đà Nẵng

Ủy viên BTV

 

11

Nguyễn Thị Kim Liên

GĐ Công ty TNHH KDTH Ân Điển

Ủy viên BTV

 

12

Nguyễn Quốc Toàn

GĐ Công ty TNHH TM & XL Giang Nam

Ủy viên BTV

 

13

Nguyễn Doãn Đông

GĐ Công ty CP Đầu tư XD Hưng Phú

Ủy viên BTV

 

14

Ngô Thị Thu Ba

GĐ Công ty TNHH Long Phương

Ủy viên BTV

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC HIỆP HỘI  

STT

Họ và Tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức danh

 

 

1

Phạm Bắc Bình      

TGĐ Công ty CP Bình Vinh

Chủ tịch Hiệp hội

 

2

Nguyễn Văn Lý

Nguyên GĐ Công ty CP SJC Đà Nẵng

PCT – TTK Hiệp hội

 

3

Văn Công Quang

TGĐ Công ty CP truyền hình cáp Sông Thu

PCT Hiệp hội

 

4

Đỗ Anh Tuấn

CTHĐTV Công ty TNHH TM TH Phước Tiến

PCT Hiệp hội

 

5

Nguyễn Thị Nguyệt

GĐ Công ty TNHH Hải Vân Nam

PCT Hiệp hội

 

6

Nguyễn Đức Xa

Nguyên Trưởng phòng ĐKKD Sở KH - ĐT TP.ĐN

PCT Hiệp hội

 

7

Huỳnh Văn Bắc

GĐ Công ty TNHH TM và XD Đông Tây

PCT Hiệp hội

 

8

Nguyễn Lê Minh

GĐ Công ty CP Logistics Portserco

PCT Hiệp hội

 

9

Trần Minh Dõng

Chủ tịch - Tổng giám đốc Vietronimex Đà Nẵng

PCT Hiệp hội

 

 

GIỚI THIỆU DANASME
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Hiệp hội) được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho phép thành lập tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2006. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và biểu tượng riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Đà Nẵng...xem tiếp
 
HỘI VIÊN HIỆP HỘI
 • Công ty TNHH máy bán hàng tự động Minh Lâm Viettronimex Đà Nẵng
 • Công ty TNHH Thực phẩm Minh Anh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Phương Đông Việt
 • Công ty CP giám định Thái Dương Công ty TNHH Bách Phương
 • Chi nhánh CTy TNHH Kiểm toán và tư vấn ThăngLong-TDK Công ty CP Thiên Kim
 • Công ty TNHH TM XL Giang Nam Công ty CP SQ Việt Nam
 • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Đà Nẵng Công ty CP cơ khí Hà giang Phước Tường
 • Công ty TNHH TM TH Phước Tiến Công ty TNHH Ngọc Linh
 • Công ty CP D.T.T.P Ngân hàng Eximbank, CN Đà Nẵng
 • Công ty CPĐT và phát triển nhà Đà Nẵng Công ty CP Lương Thực Đà Nẵng
 • Ngân hàng BIDV, CN Đà Nẵng Công ty CP truyền hình cáp Sông Thu
 • Công ty TNHH Hải Vân Nam Công ty Cổ phần Bình Vinh
 • Công ty TNHH CNPM Thế Giới Phẳng